Улично осветление

Полезно и декоративно улично осветление

Утилитарният компонент на уличното осветление изпълнява функционалната роля на комфорт и безопасност за шофьорите или пешеходците, но напоследък широко разпространена е и декоративната функция на уличното осветление. Комбинацията от два…