Дигитализацията на бизнеса е ефективен ход за постигането на дългосрочно развитие. Сред основните причини за позиционирането на брандовете онлайн са мащабната аудитория, богатият дигитален инструментариум и гъвкавото управление на маркетинга.

За да изградите устойчиво и надеждно присъствие за вашия онлайн бизнес, е необходимо да го позиционирате в правилните онлайн маркетинг канали. Ето кои са те:

  1. SEO маркетинг

SEO маркетингът е сред водещите видове маркетинг, които допринасят за успешното позициониране и развитие на бизнеса. Оптимизацията на сайта за търсещите машини е ефективен начин за популяризиране на бранда, генериране на органичен трафик, изграждане на авторитет и достоверност сред целевите сегменти.

Основните видове SEO маркетинг са вътрешна и външна оптимизация. Вътрешната оптимизация включва настройки и подобряване структурата на сайта, докато външната оптимизация служи за повишаване класирането на сайта в Гугъл, както и улесняване на потребителския достъп.

  • Директен маркетинг

Директният маркетинг е друга форма на онлайн маркетинг, която служи за директно свързване между бранда и неговите потребители. Характерното за него е, че той няма посредник и в повечето случаи клиентите доброволно се абонират за получаването на съдържание от сайта на бизнеса.

Сред основните форми на директен маркетинг са имейл бюлетините, съобщенията в мобилните приложения и известията в клиентските профили. От една страна, дигиталният бизнес ефективно популяризира свои нови продукти, промоционални кампании, промо кодове или предстоящи събития. От друга страна, бизнесът генерира авторитет и печели повече лоялни клиенти.

  • Гугъл маркетинг

Гугъл маркетинг е сред най-често използваните канали за позициониране на онлайн бизнеса. Причината е, че потребителската пътека на търсене, намиране на информация и извършване на покупка, стартира именно в търсачката Гугъл. Позиционирането на бранда в Гугъл е надежден подход за повишаване на разпознаваемостта, посещаемостта и продажбите на бизнеса.

Сред основните методи за изграждане на присъствие в Гугъл е именно онлайн рекламата. Такива реклами са текстовата реклама, видео рекламата, адаптираната реклама и продуктовата реклама. Характерното за Гугъл рекламите е, че имат таргетиран характер и допринасят за повишаване продажбите на сайта.

  • Социални мрежи

Друг важен онлайн канал за позициониране на бранда онлайн са социалните мрежи. Тяхното основно предимство е голямата аудитория – в тях се регистрират ежедневно нови потребители с разнородни интереси. Позиционирането на бранда в социалните мрежи позволява лесно свързване с целевите сегменти, прецизно таргетиране и насърчаване на двупосочна комуникация.

Рекламите в социалните мрежи включват предимно изображения и видео материали. В последните години се увеличава популярността на интерактивното съдържание – реклами, насърчаващи участието и ангажираността на потребителите. Такива са въпросниците, конкурсите, състезанията за награди и др.

  • Инфлуенсър маркетинг

Този вид онлайн маркетинг се сдобива с широка популярност в последните години. Характерното за него е, че рекламата на брандовете има посредник – лице от социалните мрежи, оказващо влияние чрез богата мрежа от последователи.

Инфлуенсър маркетингът действа на принципа създаване на рекламно съдържание от инфлуенсъри, които да популяризират дейността на бизнеса. За постигане на висока успеваемост, брандовете следва да подбират подходящи инфлуенсъри, които споделят релевантно и качествено съдържание спрямо контекста на бизнеса.

Да обобщим с няколко думи:

Позиционирането на бизнеса онлайн е ефикасен начин за постигане на дългосрочна успеваемост, популяризиране на бранда и намирането на нови целеви потребители.

Основните видове онлайн маркетинг за постигането на тези цели са SEO, социалните мрежи, Гугъл маркетингът, формите за директен маркетинг и инфлуенсър маркетингът.  Тези дигитални канали за позициониране на бизнеса допринасят за постигането на краткосрочни цели като ръст в продажбите, както и за дългосрочна успеваемост като изграждането на авторитет и положителна онлайн репутация.